Istoria mozaicului
History

Prin istoria mozaicului se înțelege viziunea diacronică a acestei arte particulare, din preistorie până în epoca modernă, cu ciclurile istorice aferente de înflorire, declin și renaștere a interesului artiștilor, timpurii sau târzii, pentru puterea picturală a compoziției mozaicului. Schița istorică a artei mozaicului este împărțită în trei faze principale, cu perioadele lor analitice individuale:

  • Așa-numitul "clasic", de la originile artei din Orientul Apropiat până la mozaicurile boltite din arta creștină timpurie (Sta. Costanza[1]).
  • Marea fază "medieval-bizantină" cu mozaicuri încorporate și boltite
  • Faza "modernă", care începe odată cu renașterea interesului în timpul Renașterii[2].

Trebuie remarcat faptul că prezenta clasificare nu ia în considerare evoluția artei mozaicului în America în perioada precolumbiană. Introducerea acestui context special pentru această artă specială este clasificată cronologic la sfârșitul fazei medieval-bizantine a așa-numitei lumi occidentale

Arta mozaicului datează din mileniul IV î.Hr./E.C., când se foloseau conuri de teracotă, imprimate pe pardoseli sau pe sol, pentru a produce motive decorative specifice[3]. Printre cele mai vechi artefacte mozaicate se numără pereții din Mesopotamia sau coloanele din Uruk, pe care au fost folosite conuri pentru a crea modele geometrice[4]. Ziduri, stâlpi (wattle and daub) și coloane decorate cu conuri de calcar sau lut, înmuiate în pigment și înglobate în smoală.

La mijlocul mileniului al III-lea î.Hr., faciesul a fost decorat cu desene create din scoici, lapislazuli și calcar colorat, de asemenea încorporat într-o piatră de smoală. Astfel de faciesuri au fost descoperite în multe orașe mesopotamiene, în special în Ur. Cu toate acestea, fundamentul tradiției grecești de a realiza mozaicuri de pardoseală se găsește probabil în mozaicurile realizate în Asiria și Frigia cu pietre de râu (pietricele) în perioadele ulterioare, în secolele al VIII-lea și al VII-lea. ÎN PERIOADELE ULTERIOARE, ÎN ANII 8 ȘI 8 Î.HR. Două astfel de mozaicuri au fost dezgropate în Assur de arheologul german Walter Andrae în complexul de temple Anu-Adad[5].

La Tille Höyük, în sud-estul Turciei, o așezare a statului neo-hittit Kumuk, cucerit de Sargon al II-lea al Asiriei (c. 721-705 î.Hr.), a fost excavată o locuință cu două etaje, cu mansarde lungi și înguste, dispuse în jurul unei curți interioare închise. Curtea a fost acoperită cu o pardoseală din mozaic cu 238 de pătrate albe și negre (tablă de șah) și patru pătrate roșii plasate pentru a indica intrarea principală în locuință[6].

O schimbare semnificativă în utilizarea pardoselilor din mozaic se observă în Frigia. Gordion, capitala Frigiei, a fost bogat decorată cu mozaicuri de podea (cu pietricele) încă din secolul al VIII-lea î.Hr. Trei dintre aceste mozaicuri au fost descoperite în clădiri magnifice distruse de cimerieni la sfârșitul secolului al VIII-lea și începutul secolului al VII-lea î.Hr. Acestea sunt datate ca fiind contemporane cu mozaicurile asiriene, dar au o utilizare diferită în sit. Ele sunt folosite în cele mai importante mansarde, mai degrabă decât în exterior, iar tehnica lor este considerată excelentă[7].

În contextul producției artistice mesoamericane, termenul de mozaic se aplică nu numai suprafețelor arhitecturale, ca în lumea greco-romană, ci și unei varietăți de obiecte, inclusiv vase, scuturi, măști, cranii umane, mânere de manuale și figurine de cult. Mediul de decorare este reprezentat de fragmente de pietre dure și alte materiale.

În secolele al V-lea și al IV-lea î.Hr., grecii au promovat mozaicul ca formă de artă cu desene geometrice precise și motive antropomorfe sau teriomorfe. Mozaicul lumii clasice împodobea de obicei casa - cel mai adesea sala de mese și anticamera acesteia. Acest lucru implică o relație strânsă între mozaic și banchet și este ilustrat în mod clar în temele dionisiace și compozițiile concentrice, concepute în așa fel încât să prezinte aceleași motive tuturor participanților, indiferent de poziția lor în sală. Deoarece la banchet participau doar bărbați, acest decor marca limitele distincte dintre banchetul andronit și cel al femeilor.

Multe mozaicuri cu pietricele sunt păstrate în două situri arheologice speciale, Olynthos și Pella, în nordul Greciei. Mozaicurile din Olynthos datează din secolul al V-lea PCE și sunt în principal compoziții pătrate sau circulare cu contururi simple și frize în jurul temei mitologice centrale. Utilizarea mozaicurilor de culori deschise și închise este considerată destul de elaborată aici. Figurile sunt create cu pietre albe pe un fundal negru sau albastru închis. Pietrele negre mai mici sunt folosite pentru a forma contururile. Plăcile au dimensiuni uniforme și sunt neformate, iar atenția la detalii este acordată temelor centrale.

În perioada elenistică se constată o creștere a numărului de clădiri care folosesc decorația mozaicată în zone diferite de cele ale simpozionului sau ale decorației din andronite. De asemenea, devine clar că o foarte mare parte din spațiul din oikosul elenistic era dedicată primirii oaspeților. Creșterea drastică a utilizării mozaicului în această perioadă pare să fi fost produsul unei prosperități crescânde, combinată cu schimbări obișnuite care au făcut ca expunerea sa să fie mai acceptabilă. Începând cu anul 200 î.Hr. au fost folosite tessere de formă specială (tesserae[8]) pentru a reda detalii suplimentare și accente de culoare ale operelor. Folosirea plăcilor de mici dimensiuni a făcut posibilă imitarea picturilor, așa cum se poate observa mai ales în operele care au supraviețuit mai târziu la Pella și Pompei.

Mozaicurile din această perioadă au prezentat numeroase inovații stilistice și tehnice, deși nu este posibil să se determine datarea lor. Există mozaicuri din secolul al III-lea PCE care urmează tehnica utilizării microcifrelor, dar lipsește veriga lipsă din lanț. Tehnica a fost perfecționată la una dintre curțile regale ale regatelor elenistice, probabil în Alexandria sau Pergam, unde au fost descoperite lucrări de o mare finețe și tehnică. De pe la mijlocul secolului al II-lea. Arta mozaicului a cucerit casele bogate ale lumii elenistice, din Spania până în Afganistan. Popoarele din lumea elenistică au adoptat arta mozaicului, alături de alte aspecte ale modului de viață grecesc, ca mijloc de exprimare a identității lor grecești sau ca mijloc de a demonstra intimitatea cu cultura greacă[9]. Utilitatea mozaicului în structura arhitecturală a clădirilor elenistice capătă un caracter special, deoarece devine un mijloc de separare fizică în cazurile în care spațiul nu este suficient în clădirile mai mici. Demonstrarea statutului social necesită existența mai multor simpozioane, iar acest lucru este posibil prin utilizarea arhitecturală a artei[10].

În perioada elenistică se pot distinge două stiluri diferite, cel oriental și cel occidental. Caracteristicile acestor două tendințe distincte pot fi observate cel mai clar în mozaicurile timpurii de la Pompei, care urmează tradiția occidentală greacă, îmbogățită cu scene din viața de zi cu zi. Aristocrații pompeieni au căutat o decorație care să demonstreze familiaritatea lor cu cultura greacă, ceea ce a încurajat în mare măsură producția de copii sau utilizarea elementelor idiologice și stilistice ale stilului grecesc. Cerințele specifice ale pieței din Pompei par să fi fost satisfăcute prin diferite tehnici de producție. Există dovezi ale unei distincții între producția de mozaicuri de perete și de podea, care era probabil realizată de meșteri locali[11].

Expansiunea constantă a Imperiului Roman a fost mediul ideal pentru răspândirea mozaicurilor, deși există diferențe semnificative în ceea ce privește nivelul artei. O comparație între mozaicurile din Marea Britanie romană și cele din Italia sugerează că mozaicurile britanice sunt mai simple în ceea ce privește designul și mai puțin reușite din punct de vedere tehnic. Temele romane mai tipice includ scene de cult și domestice și motive geometrice.

Odată cu ascensiunea Imperiului Bizantin, începând cu secolul al V-lea, această formă de artă a căpătat noi caracteristici. Printre aceste caracteristici se numără influențele stilistice și idiologice asiatice și utilizarea de mozaicuri speciale din sticlă, care au fost realizate inițial în nordul Italiei și care sunt cunoscute sub denumirea generală de smalț. Emailurile erau realizate din straturi groase de sticlă colorată, aveau o suprafață neregulată și conțineau mici bule de aer. Uneori, spatele lor era acoperit cu frunze subțiri de argint sau de aur, pentru a produce efectul estetic corespunzător de luminozitate subiacentă, o dimensiune abstractă a sfințeniei care nu se regăsește în nicio altă perioadă a artei mozaicului.

În timp ce Bizanțul era încă înfloritor, maurii au adus arta islamică a mozaicurilor în Peninsula Iberică în secolul al VIII-lea. Mozaicurile din piatră, sticlă și ceramică au fost folosite ulterior în întreaga lume islamică, dar, spre deosebire de reprezentările antropomorfe din arta bizantină - cu excepția perioadei iconoclaste - motivele islamice sunt în principal geometrice și matematice. Exemple de astfel de mozaicuri pot fi văzute în Spania, în marea moschee musulmană din Cordoba și în palatul Alhambra. În țările arabe s-a dezvoltat un stil decorativ distinct, numit zilitz, bazat pe forme ceramice prefabricate, care au fost prelucrate de artiști pentru a se potrivi perfect în procesul de acoperire a spațiului.

În America Centrală precolumbiană post-clasică, în perioada aztecă (1376-1519), mozaicul a fost folosit ca decor arhitectural și ca acoperire pentru obiecte rituale. Materialele prețioase, precum obsidianul, granatul și calcitul (turcoazul), erau folosite în mod obișnuit ca mozaicuri. Unul dintre cele mai bune exemple de acest tip este artefactul din secolul al XIV-lea cunoscut sub numele de masca Quetzalcoatl. Clădiri acoperite cu decorațiuni din mozaic au fost descoperite și în situl arheologic Mitla din Oaxaca. Benzile decorative de pe clădiri sunt realizate cu mici pietre adăugate de diferite culori și forme. Alte fațade mayașe ornamentate de la Uxmal și Chichen Itza, Yucatan, demonstrează utilizarea de motive theriomorfe și geometrice pe exteriorul clădirilor.

În restul Europei, arta mozaicurilor a scăzut în timpul Evului Mediu, deși unele modele votive au fost folosite în abații sau în alte temple. Renașterea interesului pentru arta mozaicului - în special pentru stilul bizantin - în secolul al XIX-lea poate fi observată în clădiri precum Catedrala Westminster și Sacre-Coeur din Paris

În epoca modernă, mozaicurile au fost, de asemenea, îmbrățișate de noua mișcare artistică, așa-numitul Art Nouveau. În Barcelona, Antoni Gaudi Antoni Gaudi și Josep Maria Jujol au creat mozaicuri ceramice impresionante în Parcul Guell în primele două decenii ale secolului XX. Aceștia au folosit o tehnică cunoscută sub numele de trencadis pentru a acoperi suprafețele clădirilor. De asemenea, au încorporat în tehnica lor materiale derivate din ceramică spartă și alte obiecte, o idee revoluționară pentru artă și arhitectură.

1. ↑ Mausoleul Constantiei -deloc sfânt după istoricul Marcellin- și Elena, fiicele împăratului Constantin
2. ↑ Fischer P., 1971, 15-24.
3. ↑ Opus tesselatum, tehnică de compunere densă a teselațiilor, astfel încât substratul pe care sunt depuse teselațiile să nu fie vizibil.
4. ↑ Britannica on line: intrarea „istoria mozaicului”
5. ↑ Andrae W. 1909, x.
6. ↑ D.H. franceză 1985, 211–15.
7. ↑ Young, Rodney S. 1965, 4-13
8. ↑ Din cele patru ionice, adică vot pe teren votat. Vedea Koumanoudis St., 1972, Lexikon Latinohellinikon, Grigoris, Atena: tessera de intrare,ae
9. ↑ Ogden D. 2002, 221–251
10. ↑ Anual of the British School at Athens, 391–426
11. ↑ Westgate, R.C. 2000, 204, 255–275

Tehnica mozaicului

Mozaicul este tehnica de acoperire a suprafețelor cu plăci mici, de obicei pătrate, din pietre naturale sau mozaic de sticlă, care sunt lipite pe un substrat de mortar de var, în formă adecvată, creând suprafețe decorate în mod elaborat

Cele mai vechi mozaicuri care au supraviețuit se găsesc în estul Mediteranei și în special în Asia Mică și datează din secolul al VIII-lea î.Hr. Din estul Mediteranei, tehnica mozaicurilor a fost transmisă la Roma în secolul I î.Hr. și de acolo în întregul Imperiu Roman. Romanii au fost primii care au folosit mozaicurile în aplicațiile murale din peșterile artificiale pe care le dedicau Muzelor (Mozaic).

Decorațiile cu mozaic au înflorit în timpul Imperiului Bizantin. Pe lângă mozaicurile de podea și de perete, bizantinii realizau și icoane portabile din mozaic.

Mozaic bizantin

Mozaicurile de perete bizantine erau create prin plasarea directă a plăcilor pe o suprafață special pregătită din tencuială de var, formată din mai multe straturi:

  1. Stratul inferior, cu o grosime de 2,5 cm, este format din materiale netăiate: praf de marmură, var, praf de cărămidă și paie tăiate, care dau volum mortarului, leagă materialele între ele și facilitează absorbția umidității. Înainte ca mortarul să se usuce, mistria a fost folosită pentru a face caneluri ondulate în mortar, astfel încât următorul strat de mortar să poată adera.
  2. Următorul strat, cu o grosime de 1,5 - 2 cm, este format din aceleași materiale cernute cu o compoziție mai subțire.
  3. Al treilea strat, cu o grosime de 1 până la 1,5 cm, a fost cernut de două sau trei ori și nu conține paie.

Mortarele sunt fixate împreună cu cuie puternice cu cap plat. În general, cel de-al treilea strat, care era stratul care primea plăcile, era vopsit cu "roșu pământ". Alegătorul a lucrat cu o schiță în monocromie cu vopsea maro sau neagră. În mozaicurile bizantine, plăcile erau de dimensiuni inegale. De obicei, mozaicurile foarte mici erau folosite pentru fețe și, în general, pentru părțile goale ale figurilor, în timp ce mozaicurile mai mari erau folosite pe veșminte și pe câmpia figurii. Toate aceste plăci au fost amplasate una câte una pe tencuiala proaspătă, în unghiuri diferite, ceea ce a permis cea mai bună exploatare posibilă a luminii exterioare. Este de la sine înțeles că votarea a fost făcută pe secțiuni, iar uneori se puteau vedea cusăturile suprafețelor, dar culoarea roșiatică uniformă a tencuielii asigura unitatea întregului. După cum este evident, aceasta este o tehnică costisitoare și dificilă.

În cazul icoanelor mozaic portabile, stilul este deosebit de diferit. Un strat de mastic de ceară este așezat pe lemn, în care sunt implantate plăcile. Dimensiunea așchiilor este considerabil mai mică decât în cazul mozaicurilor de perete și de podea. Adesea, acestea ating dimensiunea unui cap de ac.

* Pictura bizantină, societatea bizantină și imaginile ei, Nausica Panselinou, publicațiile Kastaniotis, 2000.

* Tehnica mozaicului, Kolefas Giannis, Publicațiile Organizației Naționale a Meșteșugurilor Greciei, 1970